VILALBA DELS ARCS

T 762 habitants. DIES DE FESTA LABORAL: 24 de mar. 10 dagost.