TORROJA DE PRIORAT

T 139 habitants. 7 de maig. 29 de setembre.