serth

nvinguda de l’alcalde
Abans que cap altra cosa, vull agrair el suport i la confiança de totes aquelles persones que valoren la tasca que portem a terme des de l’Ajuntament. Només amb treball, honestedat, comprensió i dedicació podrem retornar-vos aquest suport.
Des de les darreres eleccion
s el 2003 no hem deixat de treballar per tal que a Besalú hi hagi els serveis més bàsics que han d’existir en una vila en expansió: Cal Campaner, Centre