SAVALLÀ DEL COMTAT

T 46 habitants. DIES DE FESTA LABORAL: 1 i 3 doctubre.