ROIG CURVADOS DE PERFILES S.A.

Roig Corbat de perfils , SA és una empresa especialitzada en e l corbat de tubs i perfils metàl·lics, experiència en tot tipus de treballs especials amb l´aplicació de constants innovacions tècniques , realització d´escales helicoïdals i la construcció d´elements singulars complementen aquesta activitat . Busquen Agents Comercials per a diferents zones d´Espanya el perfil de client a visitar és caldereria pesada, mecanitzada, esructuristes metàl·lics i tallers metàl·lics en general.
PERSONA DE CONTACTE: DAVID DELGADO MOREIRA

M. 615 28 43 48