Resultat Eleccions

ELECCIONS A LA JUNTA DEL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS REUS
En les eleccions celebrades al COAC en presentar-se una única candidatura
presidida per German Borras Margalef
aquesta ha quedat proclamada automàticament
prenent possessió del seu càrrec el dia 19 gener 2021