RENOVACIÓ DELS CARNETS COL·LEGIALS

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Reus conjuntament amb el Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, procedirà la renovació dels carnets col·legials.

Preguem ens feu arribar una fotografia amb el vostre nom.

La fotografia la podeu enviar per correu electrònic o bé per correu ordinari.

El carnet ús serà enviat per correu ordinari una vegada el rebem.