REIAL DECRET 34/2008 PEL QUAL ES REGULEN ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

El COLLEGI OFICIAL DAGENTS COMERCIALS DE REUS INFORMA: INFORME ASSESSORIA FISCAL REIAL DECRET 34/2008 PEL QUAL ES REGULEN ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT El 17 de mar de 1999, es va publicar en el Butllet Oficial de lEstat, el Reial decret 330/1999 de 26 de febrer, pel qual sestablix el certificat de professionalitat de locupaci dAgent Comercial. El passat dia 18 de gener, el Consell de Ministres va aprovar un Reial decret pel qual es regulen els Certificats de Professionalitat en aspectes tan essencials com els seus efectes, estructura, contingut i vies per a la seva obtenci. Aix mateix establix que els certificats de professionalitat tindran carcter oficial i validesa en tot el territori nacional. El Reial decret 34/2008 que ha estat publicat en el dia dahir en el Butllet Oficial de lEstat, pretn avanar en el comproms que el repertori de certificats de professionalitat sigui un instrument efica per a donar resposta a lavaluaci i reconeixement de les competncies professionals dels treballadors i que les Administracions pbliques competents garanteixin a la poblaci activa la possibilitat daccedir, per lexperincia laboral i vies no formals de formaci a lavaluaci i reconeixement de les seves competncies professionals. En el cas destar interessats en el text ntegre del referit Reial decret, podeu accedir al mateix, a travs de ladrea de la pgina web: http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05682-05698.pdf ASESORIA FISCAL DEL COLLEGI DAGENTS COMERCIALS DE REUS QUEDEM A LA SEVA DISPOSICI PER A QUALSEVOL DUBTE En Reus, mar de dos mil vuit. EL PRESIDENT EL SECRETARI Ricard Navarro Miquel Sedo

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies