PROPERES ACTIVITATS

CONFERENCIA NOVA NORMATIVA EN ELS PRODUCTES FITOSANITARIS
Completa Data 21 octubre 2018
Per demanda dels assistents que no van poder assistir a la conferencia anterior per no cabre a la sala ,aquesta conferencia es tornarà a repetir el proper 10 de novembre 2018 dissabte y al 2019 en la seu de diverses asociacions agraries, ja informarem