PERMÍS DE PATERNITAT

EL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE REUS, INFORMA:
Permís de paternitat

La Llei 2/2008 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009 determina, en la seva Disposició Addicional Sisena, l’ampliació de vint dies de la suspensió del contracte de treball per paternitat en els següents casos:

Quan el nou naixement, adopció o acolliment es produeixi en una família nombrosa
Quan la família adquireixi dita condició amb el nou naixement, adopció o acolliment, o
Quan la mare o el fill tinguin una discapacitat en un grau igual o superior al 65%.

La durada indicada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple en dos dies més per cada fill a partir del segon, o si un d’ells és una persona amb discapacitat.

Aquesta disposició serà d’aplicació als naixements, adopcions o acolliments produïts a partir d’1 de gener de 2009.

Reducció en la cotització a la Seguritat Social

Així mateix, la citada llei regula, en la seva Disposició Addicional Setena, la reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits en què, per raó de risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. En aquests casos s’aplicarà una reducció del 50 per cent de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Aquesta mateixa reducció s’aplicarà en els casos en què, per raó de malaltia professional, es produeixi un canvi de lloc de treball o ocupació en la mateixa empresa.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies