ORGANITZACIÓ DEL TEMPS AMB AGENDES WEB I MICROSOFT OUTLOOK

per a professionals que estan adquirint o ja tenen les habilitats necessries per a complir objectius gestionant el seu temps i volen millorar-les usant les eines de la tecnologia de la informaci. PROGRAMA: 1. Introducci a la gesti del temps amb les tecnologies de la informaci. 2. Les agendes Web (II) 3. Organitzaci del temps amb Microsoft Outlook (I) 4. Organitzaci dels temps amb Microsoft Outlook (II) DATA INICI: 05 d’abril de 2011 DATA FI: 14 d’abril de 2011 HORARI: dimarts i dijous de 19:00h a 21:00h