Normativa legal contractació servei domèstic

Nova normativa legal sobre contractació de servei domèstic.

A partir de 1 de gener de 2012, s’establix l’obligació de formalitzar contracte laboral, per a qualsevol empleat/a de la llar, en proporció a les hores treballades.

Si té al vostre despatx o a casa, a temps parcial o permanent, una Empleada de la Llar, ja sigui per a treballs domèstics, o com assistenta per a cuidar a persones majors, nens, o un jardiner, xofer i altres, en qualsevol cas , a partir de 1 de gener de 2012, s’estableix l’obligació de formalitzar contracte laboral, en proporció a les hores treballades.

L’incompliment d’aquesta normativa pot significar multes i/o reclamacions importants.
Si voleu regularitzar aquesta situació adreceu-vos al Col·legi i farem el tràmits pertinets.