Miami i platja

T 3252 habitants. DIES DE FESTA LABORAL: 18 DE MAR. 25 DE juliol.