La reforma del reglament de Asistencia Juridica Gratuita estableix un sistema de pagaments mensuals per aquest serveis

Les novetats que introdueix el Reial Decret que modifica el Reglament d’Assistencia Juridica Gratuita es resumeixen en quatre eixos fundamentals amb l’objectiu de reforçar el dret a la tutela judicial efectiva per a tots els ciutadans.

Per ampliar informació click al Link:
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14484-la-reforma-del-reglamento-de-asistencia-juridica-gratuita-establece-un-sistema-de-pago-mensual-de-este-servicio/