Jubilació i envelliment actiu: Autònoms 2019

L’any 2019 s’han produït nombroses novetats en l’àmbit de la pensió pública. Algunes d’elles, derivades de l’aplicació de la Llei 27/2011, que modifica gradualment les condicions d’accés a la jubilació. En aquest article repassem com hi podem accedir i a quin tipus de jubilació podem optar.

Tipus de jubilació
Quins tipus de jubilació estan disponibles per a l’autònom/autònom societari?

Jubilació contributiva
La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia que li serà reconeguda en les condicions, quantia i forma que es determinin, havent arribat a l’edat establerta, cessi o no hagi cessat en el treball per compte aliè.

Jubilació flexible
Un cop l’autònom ha passat a ser pensionista (jubilat), pot reprendre la seva tasca professional com a treballador contractat en una empresa a través de la jubilació flexible.

Jubilació o envelliment actiu
Aquesta modalitat està pensada per a autònoms que volen mantenir una certa activitat laboral. Amb la jubilació activa es cobra la meitat de la pensió a la qual es té dret en el moment de la jubilació, mentre es continua laboralment actiu. El treball compatible amb la jubilació activa podrà ser a temps complet o parcial. Això sí, quan el contracte acabi, és a dir, quan es produeixi la retirada total i definitiva, la persona ha de percebre el 100% de la pensió a què tingui dret.

Envelliment actiu de l’autònom societari
Quan l’autònom exerceix el càrrec d’administrador d’una empresa amb forma de societat els criteris són complicats i en ocasions semblen contradictoris.
Per a la Seguretat Social, l’autònom societari no podrà comptabilitzar el 100%. Això és així perquè, per a la Seguretat Social, en el cas de l’autònom societari no és la persona qui contracta, sinó que ho fa la societat mitjançant la seva pròpia personalitat jurídica.
Tot i així, hi ha hagut sentències en sentit contrari que han reconegut a l’autònom el dret a percebre una pensió de jubilació del 100% i compatibilitzar-la amb el seu treball com a gestor en la seva pròpia empresa.
En tot cas, el art.214.2 LGSS reconeix la possibilitat de compatibilitzar el 50% de la pensió de jubilació amb el treball per compte d’altri o propi.

Jubilació anticipada
Requisits:

Trobar-se en situació d’alta o assimilada.
Cessar en el treball per voluntat pròpia.
Tenir, com a màxim, dos anys menys que l’edat legal de jubilació en el moment en què se sol·liciti.
Haver cotitzat un mínim de 35 anys
Un autònom pot jubilar-se anticipadament però tan sols en algun dels següents supòsits:

Igual que succeeix en el Règim General per treball tòxic o penós.
Per jubilació anticipada voluntària (2 anys abans de l’edat ordinària de jubilació)
Jubilació anticipada per IP (incapacitat permanent).

Noticia completa al següent enllaç: https://www.pimealdia.org/jubilacio-envelliment-actiu-autonoms-2019/

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies