Jornada tècnica sobre el processat i la gastronomia de l’avellana

La jornada es gratuita perè és necessari insriure’s
La jornada tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Reus i començarà a les 10.00 del Dilluns 14 d’octubre
Places limitades
Per a més infomració contactar amb el Sr. José A. Gil Santos telf.977250450 ( jgilsantos@gencat.cat)