ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis)

Tingueu present que els edificis d’habitatges plurifamiliares anteriors a l’any 1930 tenen com termini màxim el 31 de desembre de 2012 perr a efectuar la ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis).
Si voleu regularitzar aquesta situació adreceu-vos al Col·legi i farem el tràmits pertinets.