Gestió fiscal de l’empresa

Optimitza la fiscalitat de la teva empresa.
Objectius del curs:
– Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses.
– Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació, que seran d’utilitat
en el seu entorn professional i empresarial.
– Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants que afecten a les activitats empresarials i econòmiques.
– Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos.
– Com optimitzar la fiscalitat i com adaptar aquesta optimització a cada cas
Data inici : dimecres, 15 gener, 2020 Data finalització : dimecres, 4 març, 2020 Horari : Dimecres 9 a 14 h Durada : 40 h Lloc : PIME CONEIXEMENT SL VILADOMAT, 174 – BARCELONA Contacte: Mònica Fernández mfernandez@pimec.org Infomració facilitada per PIMEC