GESTIÓ DE CONFLICTES

Desenvolupament d´aquelles eines i habilitats que ens permetin gestionar els conflictes de mode efectiu amb altres membres de l´empresa.
PROGRAMA: 1. Naturalesa i concepte del conflicte. 2. Tipús i factors presents en el conflicte. 3. El conflicte i la seva evolució. 4. Control i maneig del conflicte. 5. Enfrontar-se al conflicte. 6. Revisió de pactes, pendre decisions i negociació.
DATA: 13 I 14 DE GENER
HORARI: 09:00h A 13:00h
LLOC: A LES INSTAL·LACIONS DEL COL·LEGI