FOREMPRESA (Oferta representació desembre 2011)

Empresa especialitzada en la gestió de la formació per a l’empresa. Busca Agents Comercials per a la distribució del seu producte, el producte a distribuïr són cursos bonificats per a PYMES.
Persona de contacte: María Banús
Tel. 971 901 585
Fax: 971 902 017
Mbl: 607 797 072
expansion@forempresa.com