EL DRET A LA INDEMNITZACIÓ PER CLIENTELA EN LA JUBILACIÓ

EL DRET A LA INDEMNITZACI PER CLIENTELA EN LA JUBILACI Quan vam rebre en el despatx a un Agent Comercial al llarg de la conversa sol plantejar-se una pregunta o millor dues puc jubilar-me? i si em jubilo tinc dret a una indemnitzaci per clientela? Sn unes preguntes molt interessants ja que segons tingui una resposta o una altra estarem parlant de lobtenir un reconeixement i compensaci econmica per a lAgent Comercial quan posa fi a la seva carrera professional. Lamentablement, no es pot donar una resposta unvoca per la qual es podria afirmar amb total rotunditat que lAgent Comercial pot jubilar-se i tenir dret a una indemnitzaci per clientela com a conseqncia de la seva labor ats que aquests clients seran gaudits en exclusiva per lempresa a pesar que la seva labor de captaci la va portar a terme lAgent Comercial qui en aquest moment li deixa a lempresa un fons de comer que continuar reportant sucosos beneficis econmics a lempresa. Que no disposem duna resposta unvoca no impedeix que es puguin buscar determinades vies a travs de les quals sigui factible mantenir lafirmaci que seria possible intentar lobtenci daquest tipus dindemnitzaci quan arriba el moment de la jubilaci. Aqu anem a explorar tres vies distintes, a saber: la legislaci, la doctrina cientfica i la jurisprudncia. En totes elles es poden trobar arguments a favor de la indemnitzaci per clientela arribat el moment de la jubilaci. Primera via: la legislaci. Conegut s de tots que la Llei 12/1.992, de 27 de maig, sobre Contracte dAgncia, a pesar de la seva voluntat de protegir a lAgent Comercial sha quedat, des del seu inici, bastant curt en la seva intenci deixant diverses llacunes. Daquesta manera, en la seva articulada no es cont esment exprs al dret dindemnitzaci per clientela arribat el moment de la jubilaci quan si ho reconeix per al supsit de cessament de lAgent per causes alienes a la seva voluntat. No obstant aix, es podria trobar una porta oberta a travs de larticle 30 apartat b). Larticle 30 regula la denncia del contracte per iniciativa de lAgent. Al llarg de la seva redacci sestableix un principi general pel qual no hi ha dret a indemnitzaci per clientela. A aquest principi general sestableixen excepcions on es reconeix aquest dret a la indemnitzaci. Una daquestes excepcions es recull en lapartat b) quan faculta a lAgent per a denunciar el contracte basant-se en la seva edat de forma tal que raonablement no se li pogus exigir la continutat en lexercici de les seves activitats. Quan seria aquest moment?, no hauria inconvenient a considerar que seria en el quan sarriba els seixanta i cinc anys dedat, edat de jubilaci voluntria per a qualsevol treballador per compte ali, considerant que a partir daquest moment no seria raonable exigir-li que continu desenvolupant la seva labor. En aquest cas tindria dret a la indemnitzaci per clientela. Com es veu el legislador podria haver estat una mica ms clar oblidant concepte indeterminat com per raons de ledat i establint un supsit de fet tan clar i meridi com haver indicat arribada ledat de seixanta-cinc anys lAgent Comercial podr jubilar-se. A pesar, daquesta indefinici seriosa possible mantenir aquesta tesi. Segona via: la doctrina cientfica. El professor Titular de Dret Mercantil D. Femando Martnez Sanz, en la seva obra La indemnitzaci per clientela en els contractes dagncia i concessi (Editorial Civitas), es mostra favorable al reconeixement duna indemnitzaci per clientela quan arriba el moment de la jubilaci. Indica que sens pot plantejar un problema interpretatiu dorigen: determinaci de ledat per a pesar della considera que es pot establir el principi general que es pot presumir que arribada ledat de seixanta i cinc anys deixi de ser raonable exigir la continutat en lactivitat. A continuaci afegeix que recaur sobre lempresari la crrega de la prova que existeixen circumstncies excepcionals per les quals es deu exigir la continutat de lAgent arribats els seixanta i cinc anys. Finalment, mant que en el cas dun Agent que tingus diverses representacions podria denunciar per ra de ledat alguna de les mateixes conservant altres per que a causa de la seva edat no pogus atendre degudament a totes elles, en aquest cas tindria dret a obtenir una indemnitzaci per clientela en relaci amb el contracte o contractes que denunci sollicitant la seva extinci. Haurem de tenir present que quan estem parlant de contracte ens referim tanta al contracte verbal com escrit, de tots s sabut que la relaci dAgncia mercantil no necessita del contracte escrit per a la seva existncia. Tercera via: la jurisprudncia. Els Tribunals no han tingut ocasi de pronunciar-se amb la desitjada profusi sobre aquesta qesti de tal forma que la seva posici estigus clara. A pesar daix, s podem trobar linici dun corrent favorable amb una, relativament recent Sentncia de lany 2.002 dun Jutjat de Primera Instncia de Logronyo. En la mateixa sindica que s raonable que arribada ledat de seixanta i cinc anys lAgent Comercial pugui decidir, sense ms arguments, posar fi a la vida laboral i denunciar el contracte emparant-se en larticle 30 b) de la Llei 12/1.992 ja que si b voluntriament podia continuar treballant s ledat establerta amb carcter general per a la jubilaci dels treballadors. Hem de tenir present que en aquest cas concorria altra circumstncia addicional com era que lAgent patia una malaltia degenerativa en laparell locomotor el que implicava una creixent dificultat per a desplaar-se obligant-li a realitzar tots les seves visites a clients en vehicle. Malgrat tot aix, de la lectura daquesta Sentncia sembla que podria afirmar-se que per lnic fet darribar als seixanta i cinc anys i per ser aquesta ledat de jubilaci voluntria per a qualsevol treballador sestaria generant el dret a denunciar el contracte i obtenir una indemnitzaci per clientela en les quantitats establertes en larticle 28 de la Llei reguladora de lAgncia Mercantil. En resum, ens hgim davant una qesti que per la falta de concreci de la Llei 1211.992, de 27 de maig, sobre Contracte dAgncia, planteja una llacuna legal que en la mesura del possible ha de ser coberta acudint a altres vies. En aquest aspecte sha desperar molt ms dels Tribunals ja que en la mesura que comencin a interpretar larticle 30 b) de la Llei 1211.992 es podr anar obrint una bretxa a travs de la qual es comenci a reconixer obertament que lAgent Comercial quan arribi a ledat de seixanta-cinc anys es podr, per, el ms important, obtenint una recompensa pels esforos i dedicaci prestada als empresaris per als quals treballava en aquests moments i aquesta recompensa no s altra que una indemnitzaci per clientela.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies