ECRU

Important empresa dins del sector de la perruqueria busca Agents Comercials per a la representació dels seus productes, el perfil que és demana és auntònom independent i amb dedicació amb exclusivitat per aquesta representació. Disposició per als Agenst Comercials d’un centre de formació on els posaràn al dia de tota l’informació relacionada amb el sector a representar, per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Fernando Davín Pérez
Tel: 856 17 81 83
oficina@forhairprod.com