CURSO CECO. 20ª EDICIÓN

Ja està activada a la web de ICEX-CECO la 20ª edició del curs de 50 hores lectives durant quatre setmanes a través d’un campus virtual per obtenir el Titol Oficial d’Agent Comercial Col·legiat, expedit pel Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme a proposta del Consejo General de Colegios de Agentes comerciales de España (CGAC)

El cost del curs es de 60€ sense IVA i serà bonificable al 100% per a tots aquells nous colegiats que:
-Aprobin
-Colegiarse al matricularse al curs o com a màxim 3 mesos despres d ela finalització del curs
-Es mantinguin 18 mesos al col·legi

Com matricularse?

Enllaç a la solicitud de admisió
https://www.icex-ceco.es/apps/app_util/solicitud.php?650236

Enllaç a la informació del Curs:
https://www.icex-ceco.es/portal/index.php?ficha_curso/curso_de_formacion_para_agentes_comerciales_20_edicion/NjUwMg987987/home

Infomració proporcionada per Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España