Conferencia Nova normativa en els productes fitosanitaris 21 oct 2018

CONFERENCIA NOVA NORMATIVA EN ELS PRODUCTES FITOSANITARIS
Data 21 octubre 2018
Horari 10:00 durada aproximada 2:30 hores
Conferencia destinada a aplicadors i comercials de productes fitosanitaris
Donat el contingut tècnic a tractar es imprescindible estar en possessió del carnet d’aplicador
Places limitades a 30 persones
Cost Gratuït
Lloc en les nostres instal·lacions