COMPTABILITAT PRACTICA NIVELL 1

DIRIGIT A PETITES I MITJANES EMPRESES
DATA: DEL 26 AL 31 DE MARÇ
HORARI: 19:00h A 20:30h
LLOC: INSTAL·LACIONS DEL COL·LEGI