COMPRES INTERNACIONALS

CONÈIXEMNET I MILLORA DE TOTES LES EINES DEL COMERÇ INTERNACIONAL PER TAL DE PODER REALITZAR COMPRES INTERNACIONALS AMB UN ALT CONTROL SOBRE ELS RISCOS I ELS COSTOS. ADREÇAT A TOT AQUELL QUE SIGUI DINS L’AMBIT COMSERCIAL DE QUANSEVOL EMPRESA AMB RED COMERCIAL INTERNACIONAL.
HORARI: DIMARTS I DIJOUS DE 18:00 A 19:30
DATA: JULIOL 2019 A LA SEU DE PIMEC TECNOPARC