Com col·legiar-se?

INFORMACIÓ I DOCUMENTS QUE ES PRECISEN PER A SOL·LICITAR L’ALTA D’AGENTS COMERCIAL COL·LEGIAT:

Emplenar i signar la petició que s’acompanya impresa, AVALADA PER DOS AGENTS COMERCIALS, o bé també per un AGENT COMERCIAL i l’altra signatura D’UNA EMPRESA COMERCIAL, del lloc de residencia del sol·licitant.
Els pasos a seguir són:
1r: Una fotocòpies del DNI
2n: Entregar UNA FOTOGRAFÍES (TIPUS DNI)
3r: Presentar certificat dels estudis següents:

Certificat de professionalitat
De gestió comercial i màrqueting
De comerç exterior
I acompanyar la certificació dels estudis reglats de qualsevol nivell que hagi cursat.
mes informacio a traves del mail del Col·legi