COACHING INTERNACIONAL

Fecha Inicio: 06/05/2014
Duración: 20 h
Fecha Finalización: 29/05/2014
Dias impartición: dimarts i dijous
Horario impartición: 18,30 a 21 h
Modalidad: Presencial
CURS SUVBENCIONAT PER AL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINÚA
Contenidos:
– La cultura de Coaching en l’organització
. Tipus, nivells i aplicació del coaching
– Competències i pràctiques de coaching
. Competències del coach
. Eines diagnòstiques i de seguiment
– Fases d’implantació. Processos i negociació de sessions i objectius
. Identificació de la demanda i els resultats esperats
. Fases i etapes d’implantació
. Seguiment i cloenda
– Habilitats per al Coaching. Dimensions corporals, lingüístiques i emocionals
. Informe
. Congruència versus incongruència
. Metamodel lingüístic
. Llenguatge Milton Erickson
– El Coach, les seves competències, marc ètic i exercici de la seva professió
. Competències cap a les organitzacions. Un enfocament basat en resultats
. Certificacions en coaching