Carnet de Col·legiat

Complint els requisits per la legislació vigent, al col·legiar-se s’atorgà el títol pel ministeri d’ Economía y Hacienda i el carnet oficial d’Agent Comercial.

El carnet del col·legiat es renova cada 5 anys .