Calendari Fiscal 2020

Els models tributaris son els formularis a traves dels quals es presenten els diferents impostos. Els models més presentats pels autónoms són:
Model 303 (trimestral). Autónoms que exerceixen alguna activitat subjecta a IVA.
Model 130 (trimestral). Obligatori pel autónoms donats d’alta en alguna activitat empresarial.
MOdel 111. Model de retencions dels treballadors i profesionals.
Model 115 (trimestral). Model de retenciosn locals. En el cas que un autónom tingui llogat un local i en la factura reflexa una retenció, ha de donar-se d’alta d’aquest model i liquidar-lo trimestralment. Sempre surt positiu o amb valor 0.
MOdel 349(trimestral). Model d’operacions intracomunitaries. Es tracta d’un model informatiu per el qual no es paguen impostos i han de presentar-lo aquells autónoms donats d’alta en el ROI
Model 390. Declaració informativa presentada al gener del següent any i es un resum anual de l’IVA.
Model 180. Resum anual de les retencions locals. Declaració informativa.
Model 190. Model resum de les retencions a treballadors i profesionals. DEclaració informativa.

Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones o operacions amb un mateix preveïdor o client per valor superior a 3005.06€.
Model 100. Declaració de la renta anual
Dates de presentació: Tancament del quart trimestre: 15 Gener- presentació dels models 111 i 115 a pagar mab domiciliació en compte 20 de gener – data límit de termini voluntari per presentar els models 111 i 115 amb resultat a ingressar sense domiciliació o negatiu. 25 de gener – presentació de models 130 i 303 a pagar amb domiciliació en compte. 30 de gener – data límit de termini voluntari per presentar els models 130 i 303 amb resultat a ingressar sense domiciliació o negatius, i presentació dels models 349 i 390. 31 de gener – data límit de presentació dels models 180 i 190 02 de març – data límit per a presentar el model 347 de l’exercici 2019
Tancament del primer trimestre
1 d’abril fins juny 30 presentació de les declaracions de Renda 2019 i Patrimoni 2019.
15 de abril – presentació de models 111, 115, 130 i 303 a pagar amb domiciliació en compte.
20 d’abril – data límit de termini voluntari per presentar els models 111, 115, 130 i 303 amb resultat a ingressar sense domiciliació o negatius, i d’el model 349.

Renda 2019 JUNY i JULIOL
25 de juny – presentació de la declaració anual de Renda 2019 amb resultats a pagar amb domiciliació en compte.
30 de juny – declaració anual 2019 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu ia ingressar sense domiciliació.

Tancament de l’segon trimestre

15 de juliol – presentació de models 111, 115, 130 i 303 a pagar amb domiciliació en compte.

20 de juliol – data límit de termini voluntari per presentar els models 111, 115, 130 i 303 amb resultat a ingressar sense domiciliació o negatius, i d’el model 349.

Tancament de l’tercer trimestre
15 de octubre – presentació de models 111, 115, 130 i 303 a pagar amb domiciliació en compte.
20 d’octubre – data límit de termini voluntari per presentar els models 111, 115, 130 i 303 amb resultat a ingressar sense domiciliació o negatius, i d’el model 349.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies