BUSINESS ENGLISH

Per a tots aquells professionals que volen millorar el seu àngles en la besant professional.
Data: del 10 d’octubre de 2011
al 16 de maig de 2012