ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDIANRIA

De conformitat al que disposa l’article 10 del vigent Estatut, es convoca REUNIÓ GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE COL·LEGIATS, a celebrar a la sala núm. 1 de la Cambra de Comerç, C/ Boule, 2 “3er pis”, pel proper dijous, dia 11 de juliol de2013, ales 19:30h en primera convocatòria i 20:00h en segona convocatòria, amb el següent:

Ordre del dia:

Repercucions al Col·legi de Reus envers a l’Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals i mesures a pendre.
Facultat de la disposició de la seu Col·legial.
Precs i preguntes.

Es prega la màxima assistència i puntualitat.

El secretari El president

Marià Vega i Banque Ricard Navarro i Torres

Reus, 20 de juny de 2013