Assegurança de Responsabilitat Civil

ASSEGURANÇA OBLIGATORIA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER PROFESSIONALS INDEPENDENTS

Benvolgut company/a:

Segons l’establert a la Llei 7/2006, de 31 de maig, del exercici de Professions Titulades i dels Col·legis Professionals, us informem de la obligatorietat de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil.

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Reus conjuntament amb la companyia te a la vostre disposició l’assegurança col·lectiva de Responsabilitat Civil al cost de 10€. anuals, exigida per garantir possibles responsabilitats civils derivades de la vostre activitat professional com Agent Comercial.

Donada la obligatorietat de tenir la RC, aquest mes de febrer amb valor 1 de març el Col·legi emetrà un únic rebut anual per aquest concepte, en cas que ja tingueu contractada aquesta assegurança amb un altre companyia o no fos del vostre interès poseu-vos en contacte amb el Col·legi.