ANÀLISI DE BALANÇOS

L´´objectiu del curs és ser capaç d´interpretar correctament el balanç i el compte de pèrdues i guanys de l´empresa.
DATA: DEL 18 AL 21 DE SETEMBRE
HORARI: 19:00h A 1:30h
LLOC: INSTAL·LACIONS DEL COL·LEGI