Ajuntament

Benvinguda de l’alcalde
Abans que cap altra cosa, vull agrair el suport i la confiança de totes aquelles persones que valoren la tasca que portem a terme des de l’Ajuntament. Només amb treball, honestedat, comprensió i dedicació podrem retornar-vos aquest suport.
Des de les darreres eleccions el 2003 no hem deixat de treballar per tal que a Besalú hi hagi els serveis més bàsics que han d’existir en una vila en expansió: Cal Campaner, Centre de Dia : Vehicle Adaptat i Servei d’àpats a domicili , la Ludoteca, l’Aula d’adults, el Centre Cultural de Cúria Reial, Nous punts d’informació, nou Camp de futbol, l’Arxiu d’imatges , l’Espai Polivalent de Cal tronc, el Centre residencial per a la gent gran o la Nova Llar d’infants.
Tampoc no deixem enrera els espais lúdics i de lleure com la creació de la Ronda fluvial o “anella verda”i la senyalització de monuments. A nivell cultural s’han fet excavacions que ens ha permès millorar el coneixement de la nostra història.
En els darrers temps s’ha incrementat l’interès de venir a Besalú, no només de viure sino també a iniciar noves activitats empresarials, algunes d’elles per joves emprenedors que mereixen el suport i ajuda públiques. Sempre han tingut i tindran una bona predisposició al nostre Ajuntament.
Els nostres temps, el desenvolupament harmònic i sostenible del territori i més que mai, els nostres vilatans exigeixen aquesta responsabilitat i l’Ajuntament de Besalú assumeix aquest compromís de forma pública i expressa per tal de que s’executi aquest projecte de desenvolupament industrial conjunt. Hem aconseguit l’ampliació del sòl residencial al sector de Can Surós, especialment destinat a la gent jove.
L’Ajuntament de Besalú està al servei de les persones, seriosament i amb realitats palpables. Com sempre a la vostra disposició.
Lluís Guinó i Subirós
Alcalde de Besalú