ADESLAS

El Col·legi d’Agents Comercials de Reus, a signat amb ADESLAS un conveni, en el que podràs gaudir dels beneficis que comporta la pòlissa col·lectiva ADESLAS COMPLETA i ADESLAS EXTRA i ADESLAS DENTAL de lliure elecció a tot el món, representant una cobertura integral, pel que fa a l’assistència sanitària es refereix, amb un quadre mèdic de lliure elecció.

La cobertura inclou:

La possibilitat d’escollir lliurament Clínica o metge, entre els més de 33000 facultatius del quadre mèdic nacional, en cas d’hospitalització mèdica o quirúrgica, i una ret de 1.100 centres d’atenció mèdica assistencial i 214 punts d’atenció al client.

Medicina primària, quirúrgica i UVI il·limitada, amb la garantia d’atenció constant fins que el teu problema de salut ho requereixi.

Server permanent d’urgències, al teu domicili o centre hospitalari.

Diàlisis il·limitada, garantint totes les sessions que les malalts crònics ho requereixin

Vasectomia i lligadura de trompes.

A més també pots contractar ADESLAS DENTAL, es l’assegurança Dental líder en tota Espanta. Inclou qualsevol tipus d’assistència odontològica, desde extraccions i exploracions fis a pròtesis i ortodòncies pagant per la teva part una petita franquícia