Actualització socio-laboral

Coneix les principals novetats legislatives en matèria laboral i la seva aplicació pràctica

Objectius:
L’acció formativa ,té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria laboral aparegudes al llarg de l’exercici en curs i modificacions legals previstes per a l’exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l’estat, amb especial incidència en el marc laboral i de Seguretat Social.
Data inici : dilluns, 20 gener, 2020 Data finalització : dilluns, 10 febrer, 2020 Horari : Dilluns 16:30 a 20:30 h, últim dia 16:30 a 19:30 h Durada : 15 h Lloc: PIME CONEIXEMENT SL VILADOMAT, 174 – BARCELONA Contacte: Laura Urgelés lurgeles@pimec.org Infomració facilitada per PIMEC