Primers auxilis
Coneix els passos a seguir davant una emergència. Adquireix els coneixements i els passos a seguir davant qualsevol mena d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.