Complint els requisits per la legislació vigent, al col·legiar-se s’atorgà el títol pel ministeri d’Economía y Hacienda i el carnet oficial d’Agent Comercial.