INFORMACIÓ I DOCUMENTS QUE ES PRECISEN PER A SOL·LICITAR L’ALTA D’AGENTS COMERCIAL COL·LEGIAT

Emplenar i signar la petició que s’acompanya impresa, AVALADA PER DOS AGENTS COMERCIALS, o bé també per un AGENT COMERCIAL i l’altra signatura D’UNA EMPRESA COMERCIAL, del lloc de residencia del sol·licitant.

1r Una fotocòpies del DNI

2n Entregar UNA FOTOGRAFÍES (TIPUS DNI)

3r Presentar certificat dels estudis següents:

Certificat de professionalitat
De gestió comercial i màrqueting
De comerç exterior
I acompanyar la certificació dels estudis reglats de qualsevol nivell que hagi cursat

4rt Entregar 150€ en concepte de DRETS D’ENTRADA, en efectiu o xec bancari, o bé ingressar-les en el compte corrent número 09 0110394936, A Caixa Tarragona, Pl. de Prim, 3 de REUS, entitat i oficina: 2070-0012, presentar un duplicat del ingrés.

LA QUOTA MENSUAL ÉS DE: 17€

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies