Inici | Contacte 15-12-2019

RECLAMACIÓ CLÀUSULA SOU DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS

RECLAMACIÓ CLÀUSULA SOU DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS

A la vista del contingut del Reial decret Llei 1/2017, publicat en el BOE del 21 de gener, el nostre departament jurídic implementarà i engegarà en els propers dies el servei especialitzat en les reclamacions d'aquestes clàusules davant les entitats financeres.

El primer pas és remetre per correu electrònic o fer-nos arribar per qualsevol altra via una còpia de l'escriptura de préstec hipotecari, les seves novacions i modificacions posteriors si les hi hagués, i còpia de les despeses de constitució de la hipoteca (Notario, registre de la propietat, Imposats de Transmissions Patrimonials-ITPAJD- i gestoria).

En cas que l'entitat hagués suprimit voluntàriament la clàusula solc, necessitem també el document acreditatiu de l'eliminació, acord o renúncia signada.

Després de l'estudi de cada cas oferirem a tots els interessats la millor solució per plantejar la seva reclamació en atenció a les particularitats del seu préstec hipotecari.

Dades de contacte i envio de documentació: coacreus@coacreus.cat


Col·legi Oficial dAgents Comercials de Reus
C/Boule núm 2 - 4ª planta C.P.43201 Reus
Telèfon: 977 314 162 -
reus@agentscomercials.cat; coacreus@coacreus.cat

Horari del Col·legi dAgents Comercials 

De dilluns a divendres de 16:00h a 19:30h 
Si desitjeu ser atesos fora daquest envieu mail demanat hora i concertarem visita del Col·legi dAgents Comercials

 

mussara.com - pagines web comerços electronics
PIMEC  nl Els preus de la llotja de reus sellmaster
web realizada por mussara.com