Inici | Contacte 17-11-2018

MODIFICACIÓ IRPF

MODIFICACIÓ IRPF 

D'interès per a professionals Rebaixes en el tipus de retenció que preveu el Reial decret llei 9/2015 de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic. Al BOE de l'11 de juliol s'ha publicat el Reial decret llei 9/2015 que recull en l'àmbit tributari determinades modificacions en la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Física, que inclouen el establiment d'una escala general estatal i de l'estalvi, aplicable des de l'1 de gener de 2015 i s'introdueix una nova lletra i) de l'article 7, pel qual es declaren exemptes determinades prestacions econòmiques i els ajuts establerts per les comunitats autònomes i entitats locals. En la seva exposició de motius, estableix que s'avanci sis mesos la segona fase de la rebaixa de l'IRPF a juliol de 2015. Amb l'actual evolució de la recaptació, resulta aconsellable accelerar la implantació d'alguna de les mesures de la reforma tributària, avançant el calendari inicialment dissenyat de manera que s'incrementi la rebaixa impositiva de manera que s'incrementi la rebaixa impositiva de l Impost sobre la Renda de la Persones Físiques corresponent a l'2015. L'impacte automàtic de l'aprovació d'una nova tarifa de l'impost, mitjançant el sistema de retencions i ingressos a compte incrementés la liquiditat disponible per als contribuents al llarg del segon trimestre d'aquest any, en una quantia que s'estima en mil cinc-cents milions d'euros. A continuació transcrivim part del quadre sinòptic perquè tinguin coneixement del talp de retencions aplicable a partir del dia 12 de juliol de 2015, que concretament passarà a ser amb caràcter general per als Agents Comercials i altres professionals del 15% en lloc del 19%.

 

NOVES RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DE L'IRPF

 

Classes de renda

Procedència

Tipus aplicable fins 12 juliol 2015

Tipus aplicable a partir de 12 juliol 2015

Tipus aplicable 2016

Activitats professionals

Amb caràcter general (art. 101.5 i DA 31ª3.a ) LIRPF

19 per 100

15 per 100

15 per 100

Determinades activitats professionals ( recaptadors municipals , mediadors d'assegurances .. )

9 per 100

7 per 100

7 per 100

Professionals de nou inici (l'any d'inici i en els dos següents )

9 per 100

7 per 100

7 per 100

Si RTOS Íntegres d'activitats professionals de l'exercici anterior > 15.000 € ( i , a més, tal import > (0,75x (RTOS íntegres totals AA.EE. + RTOS Treball del Contribuent de l'exercici . Anterior) (art. 101.5 i DA 31ª. 3a) LIRPF)

15 per 100

Suprimit

Suprimit

Capital immobiliari (lloguers)

Arrendament o subarrendament de béns immobles urbans (art. 101.8 i DA 31ª.3.a) LIRPF ; i 100 RIRPF)

20 per 100

19.5 per 100

19 per 100


PROPERES OBLIGACIONS FISCALS

 

De l'1 al 30 de gener 2016, presentació del 4t trimestre de l'IVA 2014 ( Mod . 303 )

De l'1 al 30 de gener 2016, presentació del resum anual de l'IVA 201 ( Mod . 390 )

De l'1 al 30 de gener 2016, pagament fraccionat de Renda 4t trimestre 2014 ( Mod . 130-131 ) De l'1 al 29 de febrer 2016, declaració anual d'Operacions amb Tercers 2015 -que superin els 3.005 € - ( Mod . 347 )

 


Col·legi Oficial dAgents Comercials de Reus
C/Boule núm 2 - 4ª planta C.P.43201 Reus
Telèfon: 977 314 162 - FAX: 977 331 791
reus@agentscomercials.cat; coacreus@coacreus.cat

Horari del Col·legi dAgents Comercials 

De dilluns a divendres de 16:00h a 19:30h 
Si desitjeu ser atesos fora daquest horari truqueu i concertarem visita del Col·legi dAgents Comercials

 

mussara.com - pagines web comerços electronics
PIMEC  nl Els preus de la llotja de reus sellmaster
web realizada por mussara.com