Inici | Contacte 16-10-2019

ELS AUTÒNOMS PODEN DEDUIR LES DESPESES DEL SEU HABITATGE?

ELS AUTÒNOMS PODEN DEDUIR LES DESPESES DEL SEU HABITATGE?

ELS AUTÒNOMS PODEN DEDUIR LES DESPESES DE LA OFICINA EN EL SEU HABITATGE?

Arran d'una Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que avala que els autònoms que treballen a casa puguin deduir-se una part de les despeses de subministraments com llum, gas, calefacció o telèfon s’ha produït un gran enrenou sobre aquest concepte: Fins ara, el criteri d'Hisenda i de la Direcció General de Tributs amb suport a la consulta de la Direcció General de Tributs V0801-07, de 17 d'abril de 2007, considerava que l'afectació parcial de l'habitatge faculta al contribuent per deduir en la part proporcional les despeses derivades de la titularitat, com són els d'amortització, IBI, taxa d'escombraries, comunitat de propietaris, etc. No obstant això, d'acord amb aquesta mateixa consulta, només considera deduïbles les despeses derivades dels subministraments (aigua, llum, gas, telèfon, etc) quan els mateixos es destinin exclusivament a l'exercici de l'activitat, no podent aplicar-se, en aquest cas, la mateixa regla de prorrateig que s'aplica a les despeses corresponents a la titularitat de l'habitatge. Davant les sentències que s'estaven fallant a favor del contribuent, la Direcció General de tributs plantejar davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central un recurs d'unificació de criteri, que resulta vinculant per a l'Administració i d'obligat compliment per als funcionaris d'Hisenda i que va fallar mitjançant Resolució 04454/2014/800/00 de 10 setembre 2015. La Sentència del TEAC, i per tant el criteri al que pot acollir un autònom a partir d'ara, reconeix que no hi ha una regla racional que permeti "discernir" quina part de, per exemple, el consum d'electricitat és d'ús personal i quina part té una finalitat professional. En aquest punt, en lloc de tallar en sec com feia fins ara l'Agència Tributària, el TEAC planteja una tercera via i defensa que s'articuli una fórmula que permeti deduir part de les despeses. "Podria servir, en un cas, un criteri combinat de metres quadrats amb els dies laborables de l'activitat i les hores en què s'exerceixi aquesta activitat en l'immoble", indica la resolució del TEAC. També assenyala que el dret a desgravar està també condicionat al fet que l'obligat tributari provi que el consum subjecte a la deducció té un ús per a l'activitat professional. En realitat aquesta sentència trenca l'immobilisme d'Hisenda, però no dóna un criteri clar per aplicar a partir d'ara. Cal esperar que Hisenda estudiï la resolució del TEAC i elabori instruccions internes perquè els funcionaris sàpiguen com actuar davant d'aquests supòsits. Fins que arribi el moment, el que es preveu és una major litigiositat entre Hisenda i el contribuent.

NO DUBTEU EN DEMANAR MES INFORMACIO ALS SERVEIS JURIDICS DEL COAC


Col·legi Oficial dAgents Comercials de Reus
C/Boule núm 2 - 4ª planta C.P.43201 Reus
Telèfon: 977 314 162 -
reus@agentscomercials.cat; coacreus@coacreus.cat

Horari del Col·legi dAgents Comercials 

De dilluns a divendres de 16:00h a 19:30h 
Si desitjeu ser atesos fora daquest envieu mail demanat hora i concertarem visita del Col·legi dAgents Comercials

 

mussara.com - pagines web comerços electronics
PIMEC  nl Els preus de la llotja de reus sellmaster
web realizada por mussara.com